ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО
z01
z02
z03
z04
z05
z06
z07
z08
z09
z10.
z11
z12
Строителна фирма БИЛД ИНС ЕООД  е регистрирана през 2010 г.  с основен предмет на дейност "Промишлено и жилищно строителство, ремонт и монтаж на съоръжения и съдове под налягане, направа и монтаж на стоманени конструкции и изделия от тях, електромонтаж - ниско и високо напрежение, външно - търговска дейност, посредничество, представителство, комисионерство". Седалището на фирмата се намира в гр. Пловдив. Въпреки скорошното си основаване, компанията бързо се развива и изгражда репутация на коректен и конкурентоспособен партньор, като се придържа към най-високите стандарти в жилищното и промишлено строителството.
Екипът на БИЛД ИНС ЕООД е съставен от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, работещи с голям професионализъм и доказали качествата си в областта на строителството. Ръководството на фирмата залага на индивидуалния подход към всеки клиент, за да могат да бъдат задоволени всички негови изисквания  и да се гарантира сигурността на инвестициите му.
В своята дейност, фирмата използва само най-съвременните и качествени технологии и материали, отговарящи на Българските и Европейските стандарти. Всички видове строително-монтажни и инсталационни работи се изпълняват в договорените срокове и с високо качество. Дружеството разполага с производствено-окомплектовъчна база, в която се изработват заготовки и комплектовъчни изделия за строителните обекти. Строително-монтажната дейност на фирмата включва: промишлено строителство - изграждане, ремонт и поддръжка, ниско и високо строителство, монтаж и ремонт на производствено и технологично оборудване.
© 2010 •  WEBMASTER: